Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi 

www.karatekintuz.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda  Satış Sözleşmesidir.

Madde - 1 
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. 

Madde - 2 
 SATICI BILGILERI
Ünvanı: Karatekin Tuz Sanat Evi
Adresi: Buğday Pazarı Mah. Eşikli Aralık Sok. Pazar Sitesi No:22/D ÇANKIRI
Telefon: 0 (544) 946 98 07

Madde - 3 
 ALICI BILGILERI
Tüm üyeler: Karatekin Tuz Sanat Evi'nin  e-ticaret mağazasından  alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde - 4 
 SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BILGILERI: 
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
 


Madde - 5 
 GENEL HÜKÜMLER 
5.1 - ALICI, Madde 4 de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için alicinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alici veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. 
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 
5.4 " SATICI , sözlesme konusu ürünün saglam, eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanim kılavuzlari ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 
5.5 - ALICI,  www.karatekintuz.com  web sitesinden satın aldığı ürünün kendi siparişi üzerine üretildiğini; üretim sonunda oluşan ürünü üretime dayalı ayıplar/kusurlar dışında beğenmediği gerekçesiyle iade edemeyeceğini; satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra iş bu sözleşmenin okunup kabul edildiği ALICI tarafından ilgili bölüm işaretlenerek teyit edilir ve sipariş tamamlanır. Sözlesme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 işgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri aliciya aittir. 
5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait ürünün iptali ve ilgili tutarin alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI' ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 
5.8 - Is bu sözlesme, alici tarafindan elektronik olarak onaylandiktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) www.karatekintuz.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır. 
5.10 - SATICI, satın alınan ürünleri nakliye sırasında ürünün hasar görmesini engelleyecek şekilde paketler. ALICI sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce Kargo şirketi yetkilisi önünde ürünü muayene edecek; ezilme, kırılma, ambalaj yırtılması yahut başka bir bozukluk gördüğünde bunu tutanak tutturarak tespit ettirecek ve ürünü teslim almayacaktır. Kargo şirket yetkilisi önünde incelenmeyen, tutanak tutturulmayan ürünlerde teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. 


Madde - 6 
 CAYMA HAKKI: 
6.1 - Siparişle, özel istek ve taleple üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilave yapılarak özel hale getirilen ürünlerin iade edilmez, değiştirilmez ve ALICI bu ürünlerde cayma hakkını kullanamaz. 
6.2 - ALICI, Üretim hatasına dayanan ayıplı/kusurlu ürünler hakkında SATICI'yı sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa  tesliminden itibaren yedi (7) gün içerisinde bilgilendirmelidir. ALICI, üretim hatasından kaynaklanan bir ayıp olduğunu tespit ederse ayıplı ürün Fatura aslı ve paketi ile SATICI'ya göndermelidir. Bu hakkın kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI' ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılmasi halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanagı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedelinin ALICI' nın hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girisimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksakliklardan dolayi SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasinin aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diger yasal yükümlülükler iade edilmez.


Madde - 7 
 YETKİLİ MAHKEME: 
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI' nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.